Chính Sách Bảo Mật cho TeracoVietnam.com

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của TeracoVietnam.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật của nó. Xin vui lòng đọc chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web TeracoVietnam.com.

  1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp nó tự nguyện thông qua các biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan đến việc liên hệ của bạn với chúng tôi.

  2. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật của nó. Chúng tôi thực hiện biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

  4. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi yêu cầu bởi luật pháp.

  5. Quyền Truy Cập Và Sửa Đổi Thông Tin: Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và cập nhật hoặc chỉnh sửa nó bất cứ lúc nào. Để thực hiện điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần cuối chính sách này.

  6. Sử Dụng Cookies: Chúng tôi có thể sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và có thể được sử dụng để theo dõi thông tin về phiên làm việc của bạn trên trang web.

  7. Thay Đổi Chính Sách: Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web này.

Liên Hệ Với Chúng Tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính Sách Bảo Mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng TeracoVietnam.com. Chúng tôi cam kết luôn đặt sự riêng tư và bảo mật của bạn lên hàng đầu.